ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ - ΑΔΕΡΦΟΦΑΔΕΣ

ΑΚΟΥΣΤΕ...


... ένα απόσπασμα
από τους ανατριχιαστικούς "Αδερφοφάδες"
του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα...


ΔΙΑΒΑΣΤΕ το κείμενο
ακολουθώντας τον σύνδεσμο : 


Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Να τα πούμε ;ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει, 
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών και Ποιητής των όλων. 

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το "Δόξα εν Υψίστοις"
και τούτο Άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.

Εκ της Περσίας έρχονται τρεις Μάγοι με τα δώρα
άστρο λαμπρό τους οδηγεί. Χωρίς να λείψει ώρα, 

φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ, με πόθον ερωτώσι, 
πού εγεννήθη ο Χριστός, να παν να Τον ευρώσι.

Διά Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, 
αμέσως εταράχθηκε κι έγινε θηριώδης, 

ότι πολλά φοβήθηκε διά την βασιλείαν, 
μη του την πάρη ο Χριστός και χάση την αξίαν.

Κράζει τους Μάγους κι ερωτά: -Πού ο Χριστός γεννάται;
-Εν Βηθλεέμ ηξεύρωμεν, ως η Γραφή διηγάται.

Τους είπε να υπάγωσι και όπου Τον ευρώσι, 
Να Τονε προσκυνύσωσιν, κι ευθύς να του το ειπώσι, 

όπως υπάγει και αυτός για να Τον προσκυνήσει, 
με δόλον ο μισόθεος για να τον αφανίσει.

Βγαίνουν οι Μάγοι τρέχοντες και τον Αστέρα βλέπουν, 
φως θεϊκό κατέβαινε και με χαρά προστρέχουν.

Στην Βηθλεέμ εφθάσανε, βρίσκουν την Θεοτόκον
Κρατούσε εις τας αγκάλας της τον Άγιόν της Τόκον.

Γονατιστοί Τον προσκυνούν και δώρα Του χαρίζουν:
σμύρναν, χρυσόν και λίβανον, Θεόν τον ευφημίζουν.

Την σμύρναν μεν ως άνθρωπον, χρυσόν ως βασιλέα, 
τον λίβανον δε ως Θεόν σ’ όλη την ατμοσφαίραν.

Αφού Τον επροσκύνησαν, ευθύς πάλι μισεύουν
και τον Ηρώδη μελετούν να πάνε να τον εύρουν

Πλην άγγελος εξ ουρανού βγαίνει, τους εμποδίζει, 
άλλην οδό να πορευτούν, αυτός τους διορίζει.

Και πάλιν άλλος άγγελος τον Ιωσήφ προστάζει
εις Αίγυπτον να πορευθεί κι εκεί να ησυχάσει, 

να πάρει και την Μαριάμ ομού με τον Υιόν της, 
ότι ο Ηρώδης εζητεί τον Τόκον τον δικόν της.

Μη βλέπων δε ο βασιλεύς τους Μάγους να γυρίζουν, 
στην Βηθλεέμ επρόσταξε παιδιά να μην αφήσουν.

Όσα παιδία εύρισκον δύο χρονών και κάτω
όλα να τα περάσωσι ευθύς απ’ τα σπαθιά των.

Χιλιάδες δεκατέσσαρες σφάζουν σε μιαν ημέρα, 
θρήνο, κλαυθμό και οδυρμό είχε κάθε μητέρα.


Κι εξεπληρώθη το ρηθέν προφήτου Ησαΐου
μετά των άλλων προφητών και του Ιερεμίου:

«Φωνή ηκούσθη εκ Ραμά, Ραχήλ τα τέκνα κλαίει, 
παραμυθία ουκ ήθελε, ότι αυτά ουκ έχει».

Ιδού ότι σας είπαμε όλην την υμνωδία
του Ιησού μας του Χριστού Γέννηση την Αγίαν

Και σας καληνυχτίζουμε, πέσετε, κοιμηθείτε, 
ολίγον ύπνο πάρετε κι ευθύς να σηκωθείτε

Στην Εκκλησία τρέξατε με θεία προθυμία
και με πολλή ευλάβεια στην Θείαν Λειτουργία.

Κι ευθύς άμα γυρίσετε εις το αρχοντικό σας, 
ευθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε το φαγητό σας

και τον σταυρό σας κάνετε, γευθείτε, ευφρανθείτε, 
δώστε και κανενός φτωχού όστις να υστερείται, 

Δώστε κι εμάς τον κόπο μας, ό,τι είναι ορισμός σας, 
και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας.

Χρόνους πολλούς να χαίρεστε, πάντα ευτυχισμένοι, 
σωματικά και ψυχικά να είστε πλουτισμένοι

Εις έτη πολλά!


Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ

ΑΚΟΥΣΤΕ...
πώς ο ανώνυμος λαϊκός ποιητής
βλέπει την μετά θάνατο ζωή...Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙΔΙΑΒΑΣΤΕ το κείμενο εδώ :ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΑΚΟΥΣΤΕ...
ένα ηρωικό δημοτικό τραγούδι


ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ το κείμενο εδώ :